AKTİVE JUGEND

https://www.aktivejugend.de/
AKTİVE JUGEND

Aktive Jugend Derneği, 2006 yılında Somali'de eğitim, gençlik çalışmaları ve temiz içme suyu alanlarında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Somali, sıkça unutulan veya terkedilen bir ülkedir ve uzun süren iç savaşların sonuçlarıyla mücadele etmektedir. 2007 yılında Aktive Jugend Derneği faaliyetlerini Afrika'dan Bangladeş'e genişletmiştir.

Dernek, su temini projeleri, okul inşaatları ve çocuk himayesi (Wakif) aracılığıyla insani yardım sağlamak suretiyle ulaşılması zor bölgelerde faaliyet göstermektedir. Temel hedefimiz, kısa vadeli ve geçici yardımların ötesine geçerek toplumun kendisini güçlendirecek kalıcı bir sistem oluşturmaktır.

Destekçilerimiz, düzenli olarak katkıda bulunarak mevcut ve gelecek nesillere aktif yardımda bulunabilirler. Proje sponsorları, eğitim, su ve sağlık/beslenme alanlarındaki projeleri destekleyebilirler. Dernek, gelecekteki çalışmalarını sürdürebilmek için bağışlar ve Spaju Festivali gibi etkinliklerden elde edilen gelirlere dayanmaktadır. Destekleriniz, çabalarımızı sürdürmemizde önemli bir rol oynar.

Oluşum Tarihi: Aktive Jugend Derneği, yıllar boyunca düzenli olarak toplanan bir arkadaş grubunun bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu toplantılarda, kalkınma yardımı ve gençlik çalışmaları üzerine yoğun bir şekilde konuşulmuş ve mevcut kavramlar sorgulanmıştır. Konfüçyüs'ün "Tek bir mum yakmanın, karanlığı lanetlemekten daha iyi olduğu" sözünden ilham alarak, kendi çevremizi etkin bir şekilde şekillendirmek için kendi kavramlarımızı geliştirdik. Bu kavramları 2006 yılında kamuoyuna sunduk.